NGUYỄN KIÊN CƯỜNG – SỐNG CÓ LÝ TƯỞNG – LÀM VIỆC VỚI ĐAM MÊ

Hi bạn, giới thiệu với bạn về một người rất đặc biệt với tôi – Nguyễn Kiên Cường (Cường K), Trước tiên, tôi kể các bạn nghe thời sinh viên của chúng tôi nhé! Tôi với Cường là bạn cùng lớp CNTT tại Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TP. Hồ Chí Minh, với … Đọc tiếp NGUYỄN KIÊN CƯỜNG – SỐNG CÓ LÝ TƯỞNG – LÀM VIỆC VỚI ĐAM MÊ