HÌNH HOẠT ĐỘNG

KHAI XUÂN NĂM BÍNH THÂN 2016

xuan5

nguyen-thi-hong-dung-noi-that-khai-hong

nguyen-thi-hong-dung-noi-that-khai-hong

nguyen-thi-hong-dung-noi-that-khai-hong

nguyen-thi-hong-dung-noi-that-khai-hong nguyen-thi-hong-dung-noi-that-khai-hong

HỢP TÁC VỚI TẬP ĐOÀN TÀI CHÍNH HOME CREDIT

Hợp tác kinh doanh, Nội Thất Khải Hồng, Home Creddit
Hợp tác với Tập đoàn tài chính Home Credit về lĩnh vực cho vay tín dụng mua nội thất
Hợp tác kinh doanh, Nội Thất Khải Hồng, Home Creddit
Hợp tác với Tập đoàn tài chính Home Credit về lĩnh vực cho vay tín dụng mua nội thất
Hợp tác kinh doanh, Nội Thất Khải Hồng, Home Creddit

Cán bộ của Home Credit đang huấn luyện nhân viên của Nội thất Khải Hồng 

nguyen-thi-hong-dung-noi-that-khai-hong-hop-tac-Home Credit-6

Hợp tác kinh doanh, Nội Thất Khải Hồng, Home Creddit

 

TỔNG KẾT QUÝ I/2014 VÀ PHÁT ÁO ĐỒNG PHỤC MỚI CHO NHÂN VIÊN

nguyen-thi-hong-dung-noi-that-khai-hong-Phat-dong-phuc (6) nguyen-thi-hong-dung-noi-that-khai-hong-Phat-dong-phuc (7) nguyen-thi-hong-dung-noi-that-khai-hong-Phat-dong-phuc (8) nguyen-thi-hong-dung-noi-that-khai-hong-Phat-dong-phuc (9) nguyen-thi-hong-dung-noi-that-khai-hong-Phat-dong-phuc (10)

THAM GIA CHUYÊN KHẢO NHẬN THỨC MỚI VỀ HOẠT ĐỘNG DOANH NGHIỆP NGÀY NAY

PTI

RỘN RÀNG KHÔNG KHÍ BÁN HÀNG ĐẦU NĂM 2014

nguyen-thi-hong-dung-noi-that-khai-hong-khong-khi-ban-dau-nam (2)

nguyen-thi-hong-dung-noi-that-khai-hong-khong-khi-ban-dau-nam (3)

nguyen-thi-hong-dung-noi-that-khai-hong-khong-khi-ban-dau-nam (4)

nguyen-thi-hong-dung-noi-that-khai-hong-khong-khi-ban-dau-nam (5)

nguyen-thi-hong-dung-noi-that-khai-hong-khong-khi-ban-dau-nam (6)

nguyen-thi-hong-dung-noi-that-khai-hong-khong-khi-ban-dau-nam (8)

nguyen-thi-hong-dung-noi-that-khai-hong-khong-khi-ban-dau-nam (12)

nguyen-thi-hong-dung-noi-that-khai-hong-khong-khi-ban-dau-nam (13)

nguyen-thi-hong-dung-noi-that-khai-hong-khong-khi-ban-dau-nam (14)

nguyen-thi-hong-dung-noi-that-khai-hong-khong-khi-ban-dau-nam (11)

nguyen-thi-hong-dung-noi-that-khai-hong-khong-khi-ban-dau-nam (1)

nguyen-thi-hong-dung-noi-that-khai-hong-khong-khi-ban-dau-nam (9)

nguyen-thi-hong-dung-noi-that-khai-hong-khong-khi-ban-dau-nam (15)

nguyen-thi-hong-dung-noi-that-khai-hong-khong-khi-ban-dau-nam

TIỆC TÂN NIÊN 2014

nguyen-thi-hong-dung-noi-that-khai-hong-tan-nien (1)

nguyen-thi-hong-dung-noi-that-khai-hong-tan-nien

nguyen-thi-hong-dung-noi-that-khai-hong-tan-nien (2)

nguyen-thi-hong-dung-noi-that-khai-hong-tan-nien (3)

nguyen-thi-hong-dung-noi-that-khai-hong-tan-nien (5)

TẤT NIÊN BE BIG BOSS VỚI CÁC DOANH NGHIỆP 

 tat nien be

nguyen-thi-hong-dung-noi-that-khai-hong-tat-nienbe

tat nien(4)

nguyen-thi-hong-dung-noi-that-khai-hong-tat-nienbe (1)

THAM GIA CÁC KHÓA HỌC  DÀNH CHO DOANH NHÂN TẠI TRƯỜNG HỌC LÀM CHỦ BE TRAINING

nguyen-thi-hong-dung-noi-that-khai-hong-BE-TRAINING (8)

Khóa – Bí mật tư duy giàu có

 
nguyen-thi-hong-dung-noi-that-khai-hong-BE-TRAINING (12)

Khóa – Train The Trainer and Leader

nguyen-thi-hong-dung-noi-that-khai-hong-BE-TRAINING (9)

Đang rèn luyện kỹ năng làm diễn giả và MC
Đang rèn luyện kỹ năng làm diễn giả và MC

 

nguyen-thi-hong-dung-noi-that-khai-hong-BE-TRAINING (2)

nguyen-thi-hong-dung-noi-that-khai-hong-BE-TRAINING (11)

Vượt qua chính mình bằng việc đi qua miểng chai – Rất … cảm giác

nguyen-thi-hong-dung-noi-that-khai-hong-BE-TRAINING

Khóa – Doanh nhân Trí Thức

 

nguyen-thi-hong-dung-noi-that-khai-hong-BE-TRAINING (4)

Khóa – Internet Marketing

nguyen-thi-hong-dung-noi-that-khai-hong-BE-TRAINING (6)

nguyen-thi-hong-dung-noi-that-khai-hong-BE-TRAINING (8)

Khóa – Sale and Marketing Master

Share